Migracije početna
Kontakt Početna

Procena broja srpskih migranata korišćenjem Facebook podataka

Podaci društvenih mreža mogu poslužiti kao dobar resurs za razumevanje migracionih promena. Facebook-ova platforma za oglašavanje omogućava oglašavačima da targetiraju korisnike Facebook-a, Messengera i Instagrama na osnovu većeg broja karakteristika, uključujući starost, pol, obrazovanje, status veze, interesovanje, političke afinitete itd. Kada korisnik navede željene atribute, Facebook daje procenu dnevnog i mesečnog broja korisnika koji zadovoljavaju kriterijume. Procene su besplatne, a ako se postupak ponovi dovoljno puta bez kupovine oglasa, moguće je napraviti značajanu bazu podataka. Facebook omogućava pristup tim procenama putem svog API-ja. Prikupili smo podatke o korisnicima klasifikovanim kao srpski "expati" - ljudi koji su živeli u Srbiji, a sada borave u drugoj zemlji. Procene broja emigranata sa Fejsbuka kalibrisane su kako bi se procenio ukupan broj srpskih migranata u nekoj zemlji. Istražite rezultate ili pročitajte o metodologiji. Figure predstavljaju trenutni broj srpskih migranata u inostranstvu, kao i trend od oktobra 2020. Grafik će biti ažuriran na svakih nekoliko meseci da bi se dobio bolji uvid u migracione tokove.