Migracije

Korišćenje društvenih mreža za praćenje migracija

Ovaj projekat jedan je od četiri pobednička rešenja izazova “Podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije”. Cilj izazova je bolje razumevanje smanjenja broja stanovnika u Srbiji korišćenjem netradicionalnih izvora podataka. Izazov je organizovao UNDP Serbia Accelerator Lab u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA) i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Naš tim je postavio dva pitanja. Prvo, da li i na koji način je moguće analizirati migracione trendove korišćenjem Facebook podataka? Drugo, da li postoji veza između migracije i produktivnosti naučnog sektora u Srbiji i da li se može odgovoriti na ovo pitanje korišćenjem online biblioteka za naučne radove?

Informišite se o glavnim rezultatima analiza na infografiku, proučite podatke o destinacijama srpskih migranata, ili o univerzitetima sa srpskim naučnicima.

1 / 2
2 / 2